Obrazek tytułowy

I   R   Y    D   O   L    O   G   I   A


" Komputerowa   analiza    tęczówki  oka " ©


               Irydologia  -  ( z greckiego - iris = tęcza + logos = nauka ) - to nauka o tęczówce. Strona ta, w swej treści omawia proces analizy obrazu, jakim w tym wypadku jest obraz tęczówki oka, a mówiąc precyzyjniej pośredniej analizy morfologicznej, tęczówki oka za pomocą komputera. Kieruję ją przede wszystkim do koleżanek i kolegów, którzy na co dzień zajmują się problematyką irydologii, a także do tych wszystkich, których ten dział nauki interesuje.

               Każdy, kto na co dzień wykorzystuje obraz tęczówki oka do diagnostyki chorób, zna problemy i trudności tej analizy nawet wtedy gdy badanie takie wykonuje się czy to za pomocą irydoskopu, czy też lampy szczelinowej. Zapamiętanie wielu szczegółów jakie dostrzega się w obrazie tęczówki oka, przy większej ilości chorych, sprawia, żę ten rodzaj diagnostyki, bez możliwości szybkiego zarejestrowania obrazu i danych o znakach tęczówkowych zniechęca do tego rodzaju diagnostyki, co może jest przyczyną iż uważana jest ona za mało przydatną, a i niekiedy kontrowersyjną.

               W artykule tym pragnę przedstawić sposób analizy obrazu tęczówki oka za pomocą komputera. Analiza ta nie jest może jeszcze tak doskonała, bo uwarunkowana rozwojem urządzeń technicznych, ale pozwala już na:

               1. szybkie zapisanie obrazu

               2. precyzyjne powtórzenie zapisu tego obrazu po dowolnie długim czasie.

               Irydologią zajmuję się od około 10-ciu lat. Początkowo robiłem zdjęcia tęczówek w postaci przezroczy, (slajdów), ale one nie spełniły moich wymagań, i oczekiwań. Dzisiaj z pomocą przychodzi komputeryzacja, a wraz z nią otwierają się nowe możliwości. Jak wszyscy wiemy, dopiero wykonanie zdjęcia zawsze przy zachowaniu stale tych samych parametrów, czyni obraz porównywalnym. Takie postępowanie pozwala już jednoznacznie ocenić wszelkie znaki tęczówkowe, np. ocenić, które znaki są znakami topolabilnymi, a które topostabilnymi, która zatoka jest jaśniejsza, a która ciemnieje na skutek zdrowienia po wprowadzonej terapii itd. Zatem przy takim postepowaniu możemy tu mówić o możliwościach monitorowania terapii.

                Zdjęcia komputerowe tęczówek oka wykonuję dopiero od około trzech lat. Mam świadomość, że nie jest to jeszcze okres, który pozwala na jednoznaczne wyciąganie wniosków lecz tymi, które wydają się mieć jakąś wartość diagnostyczną pragnę się tu podzielić i zaprezentować. Z obserwacji moich najbardziej interesującą i zarazem zaskakującą cechą wyglądu tęczówek są różnego rodzaju przebarwienia, które spotyka się prawie we wszystkich tęczówkach. Dla przykładu podam, że na 364 przebadanych u mnie pacjentów posiadających tęczówkę o konstytucji limfatycznej, tylko w 34 przypadkach nie stwierdziłem jakichkolwiek przebarwień,a mam tu na myśli wszelkie przebarwienia i te np. typu pankreotropowego,czy hepatotropowego jak i przebarwienia koloru białego. Posiadam jak dotąd 762 zdjęcia teczówek. Analiza tych zdjęć pozwala sądzić iż przebarwienia (oprócz rozjaśnień) występują także w tęczówkach hematogennych, lecz ponieważ występują na ciemnym tle są mniej zauważalne i dlatego trudne do oceny. Przyznam, że znam sposób na ocenę i tego typu przebarwień, lecz analiza ich wymaga wielu obserwacji i współpracy w tym zakresie do której gorąco zachęcam i namawiam.

WYBIERZ     INTERESUJĄCY     CIĘ      TEMAT :

Do  początku   strony  głównej :