ANALIZA  OBRAZU  KOMPUTEROWEGO


               POMIAR   DENSYTOMETRYCZNY

               By zrozumieć sens i istotę densytometrycznej analizy komputerowej tęczówki, na wstępie muszę przytoczyć kilka cytatów pochodzących z publikacji dotyczących diagnostyki tęczówki oka.

               Np.: " Każdy ostry stan zapalny uwidacznia się na tęczówce oka przez rozjaśnienie sektora odpowiadającego narządowi objętemu procesem zapalnym"  i dalej " W oczach brązowych dochodzi w takich przypadkach do rozjaśnienia określonego pola narządowego, które stanie się: kremowwo-białe, jasnożółtobiałe, jasnobrązowe ". ( cytaty te pochodzą z książki pt. Recepty z oczu, autorstwa M.Wożniaka str. 27 wydanie z 1992 r.) Może jeszcze inny cytat np. " III stadium, czyli tzw. faza utrwalonego uszkodzenia , manifestuje się w tęczówce rozjaśnieniem (dotąd ciemnej) zatoki ". ( ten cytat pochodzi z książki pt. Twoje oko str. 29 wyd. Kraków 1993.r.- autorstwa A.Jurkowskiego ).

               Zatem treść tych cytatów świadczy o tym, że na skutek "stanu zapalnego", zmienia się barwa obrazu w określonych miejscach naszej tęczówki, np. z barwy brązowej na kremowo-białe, jasnożółte, czy jasnobrązowe.

               Spójrzmy wnikliwie na poniższe zdjęcie i spróbujmy mając w pamięci topografię tęczówki oka lewego ustalić w jakim narządzie występuje np. stan zapalny ? Czy to rozjaśnienie beleczek na godz. około 800 można już interpretować jako stan zapalny ?, a te przebarwienia w obszarze kryzy na godz. 600 to "gastro, czy pankreotrop"?

Rozmiar: 37871 bajtów

Zdjęcie Nr. 1.    Oko Lewe

               Prawda, że trudno jest tak na oko ocenić, obiektywnie stan tych przebarwień tęczówkowych . By jednak było to możliwe oraz by ocena ta była porównywalna do tego celu wykorzystuję densytometr w nastepujący sposób:

               a) na wstępie zaznaczam wybrane fragmenty zdjęcia i oznaczam je ( czarne kwadraty ) jak na ryc. 2 :

Rozmiar: 56677 bajtów

Ryc. 2.  Zaznaczenie miejsc pomiarów

               b).  następnym etapem jest powiększenie wybranego miejsca do wielkości pikseli, czyli maksymalnie jak na ryc. 3 :

Rozmiar: 49662 bajtów

Ryc. 3.  Pomiar densytometryczny najjaśniejszych pixeli i ich rejestracja

               Po uzyskaniu takiego obrazu wybieram z zaznaczonego obszaru te np.najjaśniejsze interesujące mnie piksele, czy piksele o najintensywniejszym przebarwieniu i dokonuję pomiaru przedstawionym tu densytometrem wg modelu barw RGB i HSL, a dane te zapisuję w formularzu z uwzględnieniem dla każdego piksela jego współrzędnych, po to by przy nastepnym zdjęciu wykonanym po czasie można było precyzyjnie trafić w ten sam szczegół zdjęcia.

Rozmiar: 52298 bajtów

Ryc. 4. Formularz - służący zapisaniu parametrów ogólnych tęczówki oka.

Rozmiar: 48185 bajtów

Ryc. 5. Formularz - służący zapisaniu wskazań densytometru w kwadrancie I oka prawego.

               Lecz to jeszcze nie koniec problemu, gdyż pomiary te choćby nie wiem jak bardzo były dokładne, nie ma z czym porównać. Dlatego by problem ten rozwiązać jedynym sposobem jest jak już wcześniej podkreślałem wykonywanie zdjęć zawsze z zachowaniem tych samych parametrów oświetlenia ( dlatego istotnym tu jest posiadanie miernika,) Ten fakt sprawia, że pierwsze zdjęcia oczu należy traktować zawsze jako tzw. zdjęcia wyjściowe. Dopiero kolejne zdjęcia, które ja wykonuję w odstępie dwóch tygodni pozwalają ustalić, które rozjaśnienia są stałe i wynikają z genotypu, a które są znakami ruchomymi świadczącymi o stanie zapalnym. Przykładem takiej zaobserwowanej zmiany w tęczówce oka lewego prezentuje rycina nr. 6 :

Rozmiar: 35989 bajtów

Ryc. Nr. 6.    Zmiana irydologiczna oka lewego powstała po upływie dwóch tygodni.

               Myślę, że wnikliwy obserwator zauważy także, iż na Ryc. 6,  przebarwienia w obszarze kryzy na zdjęciu dolnym są mniej intensywne niż na zdjęciu górnym. co potwierdza badanie densytometryczne.Choć być może na tych zdjęciach tego nie widać, to przebarwienia te wyglądają jakby były "napylone" nad obszarem kryzy.

               Podobnie na zdjęciach poniżej dominującą ich cechą są przebarwienia kryzy. Występują one u bardzo wielu chorych, są ruchome tzn. że pod wpływem terapii odtruwającej, nasycenie to ustępuje. Dotąd polecałem chorym dietę oczyszczającą w/g receptury Pani Dr med. Ewy Dąbrowskiej [ 1 ], a obecnie chorym polecam terapię odtruwającą ( oczyszczającą ) z ziół andyjskich [ 2 ], ponieważ terapia ta wydaje się być skuteczniejszą, ( nasycenie przebarwienia szybciej ulega zmianie ). Ponieważ zioła andyjskie to nowość na naszym rynku, z wynikami obserwacji tęczówek podzielę się po zebraniu odpowiedniej ilości materiału.


Rozmiar: 39181 bajtów

        Ryc. 7 . Charakterystyczne przebarwienie oraz pierścienie kurczowe.

               Pierścienie kurczowe, ryc.7. to jedna z cech jaka dominuje przy zwiększonym napięciu współczulnego układu nerwowego. Z wywiadu chora cierpiąca na zaburzenia przewodu pokarmowego, ( zgaga, kwaśne odbijanie się treści pokarmowej ). Po wprowadzeniu terapii, która pozwala na "wyhamowanie" układu adrenergicznego oraz diety; objawy ustąpiły. Zdjęcie na ryc. 7 pochodzi od tej samej chorej, co zdjęcie na ryc. 6  tam wyraźnie widać zmianę przebarwienia ( zdjecie dolne ),szczególnie, fragment przebarwienia zlokalizowany na godz. 11,oo.

Rozmiar: 35224 bajtów

Ryc. 8 . Chora cierpiąca na zaburzenia przewodu pokarmowego.

               Przebarwienia na zdjęciu z ryc. 8, mówią same za siebie.  Tutaj również u chorej domunującym objawem chorobowym są: zgaga, długie i częste odbijanie się treści pokarmowej o smaku spożytego posiłku z przed kilku godzin. Ponadto chora cierpiała na przewlekłe zaparcia, które ustąpiły po stosowaniu diety odtrywającej wg receptury Pani dr Dąbrowskiej [ 1 ] .

               Innym ważnym zagadnieniem z punktu widzenia terapi jest układ odpornościowy. Ponieważ tęczówka nasza morfologicznie "reprezentuje" fragment układu naczyniowego, wraz z przestrzenią poza naczyniową, godne uwagi jest tzw. rozarium limfatyczne. Obserwacja i pomiar densytometryczny pozwalają tu monitorować wszelkie zmiany w tym układzie. Czego przykładem jest poniższa rycina nr. 9.

Rozmiar: 37202 bajtów

Ryc. nr. 9   tzw.  Rozarium   limfatyczne.

               Można postawić sobie pytanie: dlaczego te "białe plamki" wystepują akurat w tych, a nie w innych miejscach ?. Myślę, że przyszłe badania pozwolą odpowiedzieć na to pytanie.__________________________________________

[ 1 ]. "Ciało i duch ratować żywieniem" autor: Dr med. Ewa Dąbrowska ; wyd. Michalineum - CMM 1998. strona 131.

[ 2 ] . " Bóg nam zesłał VILCACORĘ" autor Roman Warszewski ; wyd. TOWER PRES Gdańsk 1999. strona 156.
Do  początku   strony  głównej :