ANALIZA OBRAZU ZA POMOCĄ PROGRAMU LUCIA - G

               Program "Lucia - G" to doskonały program do analizy obrazu, jedynie densytometr programu Paint Shop Pro jest zdecydowanie lepszym do prowadzenia naszych tęczówkowych badań. Ale tylko densytometr, natomiast pozostałe narzędzia są zdecydowanie doskonalsze w programie Lucia - G,  w porównaniu z tymi jakie posiadają inne programy.

               Tutaj pragnę jedynie zademonstrować dwie możliwości:   1) pomiar obwodu na przykładzie kryzy, oraz   2) pomiar profilu.

               POMIAR  OBWODU

Rozmiar: 78733 bajtów


Ryc. Nr. 1.   Przedstawia badanie obwodu kryzy.


               Pomiar obwodu czy to będzie kryza, czy inna część teczówki nie jest czymś szczególnym, tutaj prowadzi się odpowiednio linię łamaną, a wynik pomiaru podaje tabela.


               POMIAR  PROFILU 

Rozmiar: 82428 bajtów


Ryc. Nr. 2.   Przedstawia  badanie  profilu  tęczówki.


               Pomiar profilu jest według mojej oceny najbardziej wartościowym pomiarem dla diagnostyki irydologicznej, który pozwala w sposób graficzny udokumentować odsłonięcie się blaszki przedniej nabłonka barwnikowego tęczówki. Irydolodzy, a wszczególności irydolodzy niemieccy, od których my uczymy się tej trudnej sztuki diagnostyki, utożsamiają takie ciemne przebarwienia z toczącym się procesem nowotworowym. Czy tak jest w rzeczywistosci, i z jakim narządem jest dany znak związany to kwestia porówniania tego obrazu z topografią tęczówki, lecz nie będę się tu na ten temat wypowiadał, ponieważ moją intencją jest przedstawienie sposobu rejestrecji i analizy obrazu, a nie omawianie diagnostyki. Mogę tu tylko wspomnieć, iż pacjentom posiadającym takie przebarwienia, proponuję terapię antynowotworową za pomocą "vilcacory" tj. zestawu ziół opracowanych przez lekarzy "Andean Medicine Centre", z Londynu [1],[2]. Jakie będą efekty tego leczenia, podzielę się obserwacjami w stosownym czasie.___________________________________________

[ 1 ]. "Vilcacora leczy raka" autorzy: Grzegorz Rybiński , Roman Warszewski, wyd: TOWER PRES 2000.

[ 2 ]. "Bóg nam zesłał vilcacorę" autor: Roman Warszewski, wyd: TOWER PRES - 1999.

Do  początku   strony  głównej :