IPN - Kontakt

Rozmiar: 6455 bajtów

INSTYTUT PROFILAKTYKI NATURALNEJ

INSTITUTE OF NATURAL PROPHYLAXIS
RADOM - POLAND

WWW: http://www.irydologia.pl
e-mail: ipn@irydologia.pl

Adres do korespondencji:
INSTYTUT PROFILAKTYKI NATURALNEJ
Skr. Poczt. 270
26-607 Radom 9
tel.
048/ 363 15 85

Siedziba Instytutu:
Dział Dokumentacji Irodologicznej
Ul. Ks. Prof. W. Sedlaka 4/6
26-600 Radom

e-mail: ipn@irydologia.plDo  początku   strony  głównej :