DENSYTOMETRIA
                Ludzie różnią się wieloma cechami, a jedną z nich jest to, że każdy z nas kolor widzi inaczej.

                Densytometr - to urządzenie pomiarowe służące do cyfrowego pomiaru barw. Zatem na stronie tej wyjaśniam, w jaki sposób wykorzystuje się to urządzenie do pomiaru barw. W literaturze poświeconej irydologii, mówi się, między innymi o tym, iż stan danego narządu można ocenić na podstawie barwy sektora tęczówki oka, który to sektor, czy zatoka pod wpływem zaistnienia patologii ( np. stanu zapalnego) ulega rozjaśnieniu lub zciemnieniu. Rozjaśnienie, czy zciemnienie to przecież lokalna zmiana barwy,a zatem to urzadzenie jest idealnym rozwiazaniem by wykorzystać je do celu diagnostyki. Zanim jednak omówię, szczegółowo sam proces badania, na wstępie proponuję zapoznać się z samym urządzeniem.

                W  jaki   sposób  informacje  obrazka  są  reprezentowane  przez  komputer  ? [1]

               Istnieje kilka sposobów opisywania obrazu przy użyciu komputera. Interesującą nas grafiką jest twz. grafika rastrowa, w której obrazki składają się z kolorowych kropek, a nie linii.  Obraz rastrowy zbudowany jest z maleńkich kwadracików, zwanych pikselami ( z angielskiego PICture Element, czyli element obrazu ). Jak już wspomniałem wyżej monitor posiadający kartę graficzną SVGA o wysokiej rozdzielczości może wyświetlić 1280 pikseli wzdłuż i 1024 piksele wszerz ekranu, co daje w sumie 1 320 720 pikseli.

               Monitory nazywa się monitorami RGB, ponieważ każdy piksel jest złożony z trzech punktów: czerwonego ( ang.Red ), zielonego ( ang. Green ) i niebieskiego ( ang. Blue ). Są to trzy kolory składowe światła, a łącząc je w odpowiednich proporcjach można uzyskać każdą barwę od bieli do czerni. W tym modelu barw, każdy kolor jest zwymiarowany cyfrowo i może mieć intensywność od 0 ( ciemny ) do 255 ( jasny ). Barwa czarna w tym modelu RGB jest zwymiarowana następująco: R = 0, G = O, B = O, natomiast barwa biała posiada następujące wartości liczbowe:   R = 255, G = 255, B = 255. Wartość np. 255-0-0 daje kolor jasnoczerwony, a 10-0-0 szkarłatrny, natomiast barwa jaskraworóżowa zapisana jest wartościami 255-100-100. Na poniższym rysunku prezentuję densytometr na którym wartość RGB dla koloru szarozielonego wynosi odpowiednio 165-202-184.

Rozmiar: 27307 bajtów

Ryc. 2.  Densytometr programu Paint Shop Pro 6.0.

                Jak też widać na tym densytometrze wypisane są również wartości modelu barw HSL; H = 107', S =66, L = 184.

               Model barw HSB - powstał w oparciu o sposób postrzegania koloru przez człowieka. Do opisu każdego koloru wykorzystuje on trzy podstawowe cechy:

               H - barwę ( hue ), która jest długością fali światła odbitego od obiektu lub przechodzącego przez obiekt. Mówiąc przystępniej, barwa jest identyfikowana z nazwą koloru, taką jak np. czerwony, pomarańczowy czy zielony. Barwę mierzy się jako położenie na standardowym kole barw i wyrażona jest w stopniach kątowych w zakresie od 0' do 360'.

               S - nasycenie ( saturation ), oznacza siłę lub czystość koloru, czyli stosunek szarości do czystego odcienia danej barwy i wyrażone jest w procentach od 0 % dla pełnej szarości do 100 % dla czystego koloru, pełnego nasycenia.

               B - jasność ( brightness ), jest cechą, która określa względną jasność koloru i wyraża się zazwyczaj w procentach od 0 % dla pełnej czerni do 100 % dla pełnej bieli.

               Model barw HSL - jest takim samym modelem barw, jak model HSB, - tu jasność opisana jest literą "L"( z ang. luminosity ). Mimo, że zasada obu modeli barw jest taka sama, to jednak zaprezentowany powyżej densytometr w modelu HSL posiada inne wartości liczbowe. Tutaj barwa H, nasycenie S i jasność L przyjmują jednakowe wartości liczbowe od 0 do 255. W praktyce, dla prowadzenia analizy, ważnym jest by zawsze używać tego samego modelu barw. Ja używam modelu barw tego, który prezentuję powyżej ponieważ w praktyce wydaje się być dokładniejszy.

               Uwzględniając powyższe zasady, czyste podstawowe barwy ( kolory ), dla modelów HSB,RGB,HSL, przyjmują następujące wartości liczbowe:

Rodzaj barwy ( kolor ) Kolor czerwony Kolor żółty Kolor zielony Kolor niebieski Kolor purpura Kolor biały
Nasycenie [ % ] 100 100 100 100 100 100
Długość fali [ nm ] 700 600 550 500 400 -
Model RGB "R" R = 255 R = 255 R = 0 R = 0 R = 255 R = 255
Model RGB "G" G = 0 G = 235 ! G = 255 G = 0 G = 0 G = 255
Model RGB "B" B = 0 B = 0 B = 0 B = 255 B = 255 B = 255
Model HSB "H" H = 0/360' H = 55' H = 120' H = 240' H = 300' H = 0'
Model HSB "S" S = 100% S = 100% S = 100% S = 100% S = 100% S = 0%
Model HSB "B" B = 100% B = 100% B = 100% B = 100% B = 100% B = 100%
Model HSL "H" H = 0' H = 43' H = 85' H = 170' H = 213' H = 0'
Model HSL "S" S = 255 S = 255 S = 255 S = 255 S = 255 S = 0
Model HSL "L" L = 128 L = 128 L = 128 L = 128 L = 128 L = 255

               Dla koloru, czy barwy czarnej wszystkie wartości RGB, HSB i HSL posiadają wartość liczbową "0"

              W powyższej tabeli zestawiłem trzy modele barw. W programie Photoshop -5.0 , densytometr tam zainstalowany dokonuje pomiarów barw w trzech modelach RGB, HSB i CMYK. Natomiast densytometr programu Paint Shop Pro - posiada dwa modele barw RGB i HSL. Modelu barw CMYK tu nie omawiałem, ponieważ ten model barw ma główne zastosowanie w poligrafi i tu wydaje się być mało przydatnym.


______________________________________________

     [1]  - "GRAFIKA W INTERNECIE" Autor: Judi N. Fernandez; wyd. MIKOM 1998; strona - 15 i dalsze.

Do  początku   strony  głównej :