ANALIZA  OBRAZU  KOMPUTEROWEGO


               Diagnostykę tęczówki oka za pomocą komputera można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to pomiar metryczny, za pomocą przymiaru (linijki), drugim to pomiar barwy za pomocą densytometru.

               POMIAR  METRYCZNY

               Pomiaru metrycznego nie będę tu szczegółowo omawiał, gdyż każdy z nas to potrafi. Jedynie wspomnę o programie komputerowym "Lucia G", który umożliwia wykonanie pomiaru obwodu, co pozwala zwymiarować np. kryzę. Natomiast program Adobe Photoshop 5.0 PL posiada tylko linijkę do pomiaru długości. Przymiarem tym możemy jedynie ocenić wielkość źrenicy, szerokość tęczówki oraz jej grubość. Jak na poniższych zdjęciach.

               Wykonanie zawsze w tych samych warunkach technicznych zdjęć tęczówek pozwala ocenić np: szerokość źrenicy

Rozmiar: 64929 bajtów

                               Zdjęcie  Nr. 1

Rozmiar: 60989 bajtów

Zdjęcie  Nr. 2

Rozmiar: 59822 bajtów

Zdjęcie  Nr. 3                                    


Rozmiar: 66774 bajtów

                                Zdjęcie Nr. 4

Rozmiar: 64929 bajtów

Zdjęcie Nr. 5

Rozmiar: 57053 bajtów

Zdjęcie Nr. 6                                    

               Wnioski : Tęczówka oka posiada w swoim zrębie dwa mięśnie: a) - ułożony okrężnie wokół źrenicy m. zwieracz źrenicy (m. sphincter pupillae)- unerwiony przez układ przywspółczulny, (cholinergiczny) oraz b) - ułożony promieniście m. rozwieracz źrenicy (m. dilatator pupillae) - unerwiony przez układ współczulny (adrenergiczny). Zatem zdjęcie Nr. 1, na którym źrenica jest bardzo szeroka, ( mydriasis ) wskazuje na sympatykotonię ( wzmożone napięcie układy współczulnego ) , natomiast zdjęcie nr. 3, gdzie źrenica jest wąska ( miosis ) wskazuje na parasympatykotonię ( wzmożone napięcie układu przywspółczulnego ).

               Zdjęcia Nr. 1,2,3, - dobrałem w taki sposób, by pokazać różnice jakie występują u różnych chorych w szerokości źrenicy, przy zachowaniu tych samych warunków oświetlenia. Pomiaru dokonałem za pomocą przymiaru programu Adobe photoshop, wybierając za jednostkę pomiaru "pikselę" Na zdjęciu 1 szerokość źrenicy wynosi D = 132,00 piksele, na zdjeciu nr.2. wynosi D = 110,00 piksele, natomiast szerokość źrenicy na zdjeciu nr.3 wynosi D = 67,00 piksele, czyli różnica między najszerszą źrenicą, a najwęższą wynosi 65,00 piksele.

               Natomiast zdjęcia nr. 4 i 5 zestawiłem w taki sposób by na ich przykładzie wykazać następującą cechę tęczówek. Otóż mimo, że pacjent patrzy w irydoskop w jeden ustalony punkt, i mimo to, że oświetla się tęczówkę światłem o jednakowym natężeniu, brzeg źreniczny "pulsuje", to znaczy,że raz się zmniejsza, a raz powiększa się średnica źrenicy. To "Pulsowanie" jest stałe i wynosi w przybliżeniu średnio 10 pikseli.Ponieważ pomiar dotyczy średnicy, wartość tzw. pulsowania należy podzielić przez 2 co daje wynik 5 pikseli, i tą liczbę 5-ciu pikseli traktuję jako błąd pomiaru [(+ -) 5] przy ocenie szerokości źrenicy.

               I jeszcze jedno zestawienie - otóż zdjęcia nr. 4 i 5 należą do tego samego pacjenta, lecz wykonałem je w różnym czasie. Zdjęcie nr.5 wykonałem 19.09.1998 r. natomiast zdjęcie nr.4 wykonałem 03.10.1998., a więc po 15-stu dniach terapii. Na zdjęciu nr. 5 szerokość źrenicy wynosi 134.00 piksele, natomiast na zdjęciu nr.4 = 110,00 pikseli. Pacjent zgłosił się do gabinetu z powodu nerwicy, która stała się już dla niego bardzo dokuczliwa. Terapia u tego pacjenta spowodowała nie tylko wyciszenie jego emocji i poprawę stanu zdrowia, lecz także spowodowała reakcję ze strony tęczówki.

               Tym samym sposobem można mierzyć, szerokość tęczówki, odległości między prążkami pierścieni kurczowych, czy w kilku miejscach szerokość kryzy np. od źrenicy do kryzy. Ponadto ważne diagnostycznie są wszelkie zatoki, których pomiar po powiększeniu do pikseli jest bardzo dokładnym.




Do  początku   strony  głównej :